Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriska uppgifter

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Medsökande:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

I fältet Medsökande anger du om det finns ytterligare vuxen som ingår i hushållet

Personuppgifterna på webplatsen databehandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är barn- och ungdomsnämnden. Uppgifterna används för administration av ansökan till förskola/familjedaghem/fritidshem samt för debitering av föräldraavgifter. Adressuppgifter hämtas via Skatteverkets folkbokföringsregister. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar och myndigheter om det behövs för ett ärendes handläggning eller vid en lagstadgad uppgiftsskyldighet (om uppgifterna inte är skyddade av sekretess). Enligt PuL har du rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om hur personuppgifterna behandlas. Skriftlig ansökan skickas till Vallentuna kommun, Barn- och ungdomsnämndens personuppgiftsombud, Box 29, 186 21 Vallentuna. Du har också rätt att begära rättelse om personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.


 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...