Startsida  Beräkna avgift för förskola/familjedaghem/fritidshem
::Beräkna avgift för förskola/familjedaghem/fritidshem
Här kan du göra en preliminär beräkning av din avgift.
Avgift tas ut för 3 barn.
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 42.000 kronor per månad före skatt.
Det yngsta barnet med en plats på förskola/familjedaghem/fritidshem är barn nummer 1.
 
Ange familjens totala månadsinkomst per månad före skatt:
 SEK
 
BarnVerksamhetAvgift per barn
10 SEK
20 SEK
30 SEK
Beräknad preliminär månadskostnad: 0 SEK
Var vänlig vänta medan sidan laddas...